b_320_0_16777215_00_images_mamre_OldestTorahScroll.jpg
Welkom op de website van de Leergang Bijbel. Deze vierjarige leergang is een initiatief van Bureau Mamre en is ontwikkeld door theoloog Franck Ploum en bijbelwetenschapper Alex van Heusden.

Doelstelling
De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het Grote Verhaal van bevrijding.

Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen. Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de bijbel. Bijbel opnieuw leren verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Voor wie?
De leergang richt zich op iedereen die professioneel of als geïnteresseerde werkt of leeft met de bijbel: pastores, predikanten, voorgangers en betrokkenen van Ekklesiagroepen en zelfstandige geloofsgemeenschappen. Van de deelnemers wordt geen kennis van de grondtalen verwacht. Het werk en denkniveau is HBO.

De leergang is inmiddels geaccrediteerd/aanbevolen voor Permanente Educatie door de Remonstranten, Doopsgezinden en de Vrijzinnigen Nederland. Op dit moment loopt de aanvraag bij de PKN en de Oud-Katholieke Kerk Nederland.

Ga naar meer informatie over data en deelname

Opzet
De bijbelse leergang bestaat uit vier leerjaren van elk twee modules. Elke module bestaat uit een aantal cursusdagen van elk 4 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt er niet alleen informatie en achtergrond over een specifiek bijbelboek gegeven, er vindt ook altijd gezamenlijke tekstlezing plaats.

Het eerste leerjaar start met een inleidende module en vervolgens de boeken van de Tora. In het tweede leerjaar volgen de geschriften en profeten. Het derde leerjaar start met een ‘overgangsmodule’ en een module over Paulus en twee evangelieverhalen. In het vierde leerjaar komen twee evangelieverhalen, handelingen, brieven en Openbaring aan bod. Elk studiejaar wordt afgesloten (juni) met een studiedag. Naast de cursusdagen en de studiedagen is er een uitgebreide syllabus met achtergronden, studiemateriaal en artikelen voor elke deelnemer beschikbaar.

Ga naar het programma per leerjaar


Docenten
Alle docenten zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschappen. Zij vertegenwoordigen een brede waaier van tradities en richtingen die uit het bijbels verhaal zijn voortgekomen. Hun belangrijkste overeenkomst is wellicht hun betrokkenheid bij het bijbels verhaal en hun wens om mensen er op een nieuwe manier mee kennis te laten maken.

Ga naar het overzicht van de docenten

DOWNLOAD HIER DE DIGITALE FOLDER

Opdrachtgevers | Facebook | Bureau Mamre, Van Baerlestraat 42 3314 BJ Dordrecht | KvK 244075590000