Programma

Lees meer...
Jaar 3 (start 2018-2019)

Module 5

5.1 Hooglied / Jezus Sirach
Alex van Heusden

5.2 Daniël en Makkabeeën
Janneke Stegeman

5.3 Het messianisme
Alex van Heusden

Module 6

6.1 Paulus
Peter Ben Smit

6.2. Paulus
Alex van Heusden

6.3 Marcus
Egbert Rooze

6.4 Marcus
Egbert Rooze

6.5 Matteüs
Wim Weren

6.6 Matteüs
Wim Weren

studiedag
‘Verbroken verbinding?’
Alex van Heusden en Marius Heemstra

Lees meer...


Jaar 4 (start 2019-2020)

Module 7

7.1 Lukas
Alex van Heusden

7.2 Lukas
Alex van Heusden

7.3 Handelingen
Alex van Heusden

7.4 Handelingen
Alex van Heusden

7.5 Johannes
Wim Weren

7.6 Johannes
Wim Weren

Module 8

8.1 NT-brieven
Marius Heemstra

8.2 Openbaring
Marius Heemstra

8.3 nog te bepalen

studiedag


Leerjaar 1 - start 2020-2021

module 1 – Inleiding (drie bijeenkomsten)
module 2 – Tora en Jozua (zes bijeenkomsten)
studiedag - ‘Sabbat als bevrijding’

Module 1

1.1 Inleiding I
boek/context/canon/ontstaanshypothese
Alex van Heusden

1.2 Inleiding II
taal/tekst/vertaling/methoden van uitleg
Alex van Heusden

1.3 Inleiding III
Tenach/Septuagint/christelijke bijbel/Tora
Janneke Stegeman

module 2

2.1 Genesis
Alex van Heusden

2.2 Exodus
Egbert Rooze

2.3 Leviticus
Alex van Heusden

2.4 Numeri
Egbert Rooze

2.5 Deuteronomium
Janneke Stegeman

2.6 Jozua
Klaas Spronk

studiedag
‘Sabbat als bevrijding’

Leerjaar 2 (start in 2021-2022)

module 3

3.1 Rechters en Ruth
Klaas Spronk

3.2 Samuel
Egbert Rooze

3.3 Koningen
Alex van Heusden

3.4 Jesaja
Annemarie van der Woude

3.5 Jeremia/Klaagliederen
Janneke Stegeman

Module 4

4.1 Ezechiël
Annemarie van der Woude

4.2 kleine profeten
Klaas Spronk

4.3 Ezra en Nehemia
Egbert Rooze

4.4 Job en Prediker
Alex van Heusden

studiedag
Psalmen
Alex van Heusden en Jo Becker
n


Opdrachtgevers | Facebook | Bureau Mamre, Van Baerlestraat 42 3314 BJ Dordrecht | KvK 244075590000