Docenten

(in alfabetische volgorde)

Lees meer...Marius Heemstra
heeft Geschiedenis (hoofdvak Oude Geschiedenis) en Theologie (hoofdvak Nieuwe Testament) gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is gepromoveerd op het onderwerp van de Fiscus Judaicus, waarbij met name de gevolgen van deze Romeinse belasting voor het uiteengaan van jodendom en christendom centraal staan.

Lees meer...Alex van Heusden
is bijbelwetenschapper, gespecialiseerd in judaïca en de geschiedenis van het vroege christendom. Met Huub Oosterhuis vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodus, Numeri en Het evangelie van Lukas. Momenteel werken zij aan Leviticus. Daarnaast is hij lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam.

Lees meer...Egbert Rooze
is voormalig protestants predikant. Hij heeft zowel de kerk van Nederland als in België gediend. De laatste standplaats was Antwerpen. Hij promoveerde in Brussel over 'Geweld in het Oude Testament'. Hij geeft vele bijbelcursussen in binnen- en buitenland. Van zijn hand verschenen: Schepping is Bevrijding, Marcus als tegenevangelie, ‘De Messias en de macht van Rome – commentaar op het Johannesevangelie’.

Peter-Ben Smit
Lees meer...is aan de Universiteit Utrecht bijzonder hoogleraar "Oude katholieke kerkstructuren" vanwege het Oud-Katholiek Seminarie en docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij assisterend pastor van de oud-katholieke parochie Amsterdam. Hij promoveerde op en nieuwtestamentisch onderwerp in 2005 en op een oecumenisch onderwerp in 2011, in 2009 verwierf hij de graad van Habilitation in de kerkgeschiedenis aan de Universiteit Bern. Onderzoekszwaartepunten zijn: maaltijden en vormen van gemeenschap in het Nieuwe Testament, vormen van gender, met name mannelijkheid in het vroege Christendom, en de relatie tussen contextualiteit en exegese.

Lees meer...Klaas Spronk
is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een studie over voorstellingen over het leven na de dood in Israël en zijn Umwelt. Hij schreef commentaren op de boeken Jozua, Rechters en Nahum. Zijn onderzoek richt zich met name op de Bijbelse theologie en op de contextuele lezing van de Bijbel.

Lees meer...Janneke Stegeman
Janneke Stegeman houdt zich als theoloog bezig met religie en geweld, de rijke en spannende verhalen van het Oude Testament en Indecent Theology. Ze werkt als theoloog bij De Nieuwe Liefde Leerhuis en leidt het project Show Your Struggle over religie en racisme voor jongeren. Janneke is gepromoveerd op het onderzoek 'Decolonizing Jeremiah' over Jeremiah 32, God, land en conflict in de context van Israel en Palestina. In haar vrije tijd voetbalt ze, kookt ze en doet ze aan theatersport.

Wim Weren
Lees meer...was van 1984 tot 2011 hoogleraar Bijbelwetenschappen (Nieuwe Testament) in Tilburg , eerst aan de Theologische Faculteit Tilburg en later aan de Faculteit Geesteswetenschappen. In totaal was hij tien jaar lang decaan van zijn faculteit. Samen met Jan Fokkelman redigeerde hij het standaardwerk De Bijbel literair. Verder publiceerde hij onder meer Vensters op Jezus, een boek dat vertaald werd in het Engels, Spaans en Italiaans. En: De dood en dan? Alle bij uitgeverij Meinema. In 2014 verscheen bij Brill zijn boek Studies in Matthew’s Gospel. Literary Design, Intertextuality, and Social Setting. Jarenlang werkte hij als bijbelvertaler mee aan herzieningen van de Willibrordvertaling en de Groot Nieuws Bijbel.

Lees meer...Annemarieke van der Woude
is theoloog. Zij was als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2005 promoveerde Annemarieke van der Woude op een studie naar Deuterojesaja. Momenteel is zij werkzaam als redactiesecretaris van het tijdschrift Speling en als predikant van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek


Cursuscoördinatie en organisatie:

Franck Ploum
Lees meer...is theoloog en als inspirator en directeur verbonden aan de Ekklesia Breda en de Stichting Zinsverband. Vanuit zijn Bureau Mamre is hij werkzaam voor diverse projecten. Daarnaast ontwikkelt hij programma's en leerhuizen. Hij is initiatiefnemer van deze Leergang Bijbel.
Opdrachtgevers | Facebook | Bureau Mamre, Van Baerlestraat 42 3314 BJ Dordrecht | KvK 244075590000